Poznaj korzystne formy finansowania

Jako lider branży fotowoltaicznej w naszym regionie jesteśmy w stanie
zaoferować Państwu szereg różnych ulg oraz modeli finansowania instalacji PV

Mój Prąd

Jak to działa i dla kogo jest ten program?
Mój Prąd 3.0 – Planowany start działania od początku lipca 2021 r. Szczegóły u doradcy klienta.

Mój Prąd 2.0 – alokacja środków została wyczerpana.
Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikro-instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie. Moc instalacji musi mieścić się w przedziale od 2-10 kW i nie jest ona rozbudową już istniejącego systemu. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą kompleksową umowę z OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej) – zakład energetyczny oraz uregulowaną kwestię związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Finansowanie dla Firm

Posiadamy wiele korzystnych rozwiązań finansowych dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

W naszej ofercie znajdą Państwo pożyczki oraz leasingi operacyjne na preferencyjnych warunkach.  


Szczegóły u naszych doradców – skontaktuj się przez formularz lub telefon.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odliczeniu podlega m.in. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem i montażem instalacji fotowoltaicznej.

Dotyczy podatników, którzy płacą w skali 18%, 32% i 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Program dla rolników

Ulga inwestycyjna na zakup i montaż instalacji PV – 15 lat na odliczenie od podatku rolnego za zakup instalacji. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została wykonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Kwota ulgi przyznawana jest z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Ulga przysługuje: osobom fizycznym/prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami gruntów; stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Rolnikom rozliczającym się w sposób zryczałtowany również przysługuje ulga.

Nie zwlekaj dłużej!

Dołącz do energetycznej rewolucji i zacznij oszczędzać na energii elektrycznej

Fotowoltaika_logo_kolor_2000px

Strona używa plików Cookies

Polityka i bezpieczeństwo prywatności

533 533 081
biuro@fotowoltaika.mazury.pl

Poznaj korzystne formy finansowania

Jako lider branży fotowoltaicznej w naszym regionie jesteśmy w stanie
zaoferować Państwu szereg różnych ulg oraz modeli finansowania instalacji PV

Mój Prąd

Jak to działa i dla kogo
jest ten program?


Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikro-instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie. Moc instalacji musi mieścić się w przedziale od 2-10 kW i nie jest ona rozbudową już istniejącego systemu. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą kompleksową umowę z OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej) – zakład energetyczny oraz uregulowaną kwestię związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Finansowanie dla Firm

Posiadamy wiele korzystnych rozwiązań finansowych dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

W naszej ofercie znajdą Państwo pożyczki oraz leasingi operacyjne na preferencyjnych warunkach.  


Szczegóły u naszych doradców – skontaktuj się przez formularz lub telefon.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odliczeniu podlega m.in. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem i montażem instalacji fotowoltaicznej.

Dotyczy podatników, którzy płacą w skali 18%, 32% i 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Program dla rolników

Ulga inwestycyjna na zakup i montaż instalacji PV – 15 lat na odliczenie od podatku rolnego za zakup instalacji. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została wykonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Kwota ulgi przyznawana jest z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Ulga przysługuje: osobom fizycznym/prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami gruntów; stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Rolnikom rozliczającym się w sposób zryczałtowany również przysługuje ulga.

Nie zwlekaj dłużej!

Dołącz do energetycznej rewolucji i zacznij oszczędzać na energii elektrycznej

Fotowoltaika_logo_kolor_2000px

Strona używa plików Cookies
Polityka i bezpieczeństwo prywatności

533 533 081
biuro@fotowoltaika.mazury.pl
Call Now Button